Възползвайте се от нашата услуга "Управление на имоти"

  • Искате да инвестирате в недвижим имот, с цел отдаване под наем?
  • Притежавате недвижим имот, който искате да отдадете под наем?
  • Времето, което трябва да вложите за тази цел е повече от лукс за вас?
  • Изпитвате съмнения отностно качеството и надеждността на наемателите?
  • Пазарът на недвижими имоти ви обърква и не можете да се ориентирате в цените?
  • Не се доверявате на множеството брокери и агенции за недвижими имоти?
  • Искате да минимизирате разходите и да увеличите приходите си и то без да влагате излишни енергия и време?
  • Нуждаете се от гаранции за лоялност и сигурност? 

Решението е Имотиинвест! Прочетете как:

 

Имотиинвест-управление на недвижими имоти ви предоставя:

- Гарантирана сигурност и надеждност
- Защита и минимизиране на рисковете
- По-високи месечни доходи
- По-ниски разходи по поддръжрка
- Повече свободно време
- Минимум енергия 
- Оптимална грижа за имота
- По-дълъг живот на имота


Какво означава услугата "Управление на имоти"

Това е посредническа дейност, която цели реализирането на цялостния процес по закупуване, отдаване и поддръжка на недвижимия имот. Фирмата, извършваща тази функция, е отговорна както за управлението на финансовите инвестиции и доходите от собствеността, така и
за физическата поддръжка на самия имот и приходящите му части.
Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера
Имотиинвест предоставя на собствениците на недвижими имоти професионална консултация за актуалното състояние на пазара за наеми на недвижими имоти. 

Услугите, които гарантирано получавате от нас са следните:

• Оценка на имота
Екипът от специалисти на
Имотиинвест проучва детайлно пазара на наемите в района на поверения ни имот и определя оптимална цена, която балансира между добрата конкурентноспособност и максималната печалба.

• Намиране на най-подходящия наемател
Имотиинвест има изградена широка мрежа от партньори, които осигуряват оптимален брой качествени наематели. Фирмата лично се заема с проучването на всеки потенциален наемател и избирането на онзи, който най-добре ще се грижи за максималната сигурност на имота и ще осигурява регулярен и продължителен доход за собственика.

• Изготвяне и сключване на договор за наем
Подписване на професионално изготвени договори за наем, защитаващи максимално интереса на собственика, с най-подходящия наемател. Договорът обикновено се подписва за срок от 12 месеца, като наемъ
т се актуализира в зависимост от пазарните условия за всеки нов наемен период.

• Представителство
Имотиинвест поема отговорността да представлява собственика на поверения му имот пред държавни и общински органи и институции, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата.  партньори и подизпълнители във връзка с поддръжката на имота.

• Грижа за имота
Имотиинвест се ангажира с периодични проверки на имота, когато е отдаден под наем, с цел осъществяване на контрол върху експлоатацията. Имотиинвест предлага допълнително, ремонтна дейност, освежаване и почистване след напускането на наемател с цел по- бързото му отдаване отново.

• Застраховане
При сключване на договор с
Имотиинвест, по желание на наемодателя и за негова сметка, фирмата съдейтсва и извършва от негово име  годишна имуществена застрахова на имота, която гарантира неговата защита при възникване на форсмажорни обстоятелства от всякакъв характер.

• Гарантирана сигурност и надеждност
Поверявайки имота си
в ръцете на Имотиинвест, вие получавате абсолютна сигурност, че той ще бъде отговорно наблюдаван, стопанисван по най-добрия начин и застрахован. Наемателите, които фирмата осигурява са надеждни и стабилни, минали обстойна проверка.

• Повече свободно време
Имотиинвест поема грижата за всички дейности и отговорности по стопанисването и поддръжката на имота. Вашите задъжления се свеждат само и единствено до това да получавате месечната си печалба по възможно най-лесен и удобен за вас начин, без да се притеснявате, че имотът остава без надзор.

• Минимум енергия и разходи
Поетата от
Имотиинвест отговорност за цялостното управление на вашия имот ви отменя на 100%, като вие пестите както време, така и енергия и разходи по извършване на тези дейности.

• Оптимална грижа за имота
Имотиинвест гарантира съвестни и отговорни грижи за цялостното благосъстояние на имота, както от физическа, така и от финансова гледна точка. Поверите ли вашата собственост на нас, вие получавате гаранция за цялостно и непрекъснато обслужване.

• Максимална ефективност
Имотиинвест предлага съвети по отношение на това как бихте могли да извлечете максимална финансова полза от имота си.  Информация за цялостното състояние на пазара на недвижими имоти, за видовете имоти, които се търсят най-много, за цената на малки, средни и големи жилища. 


• По-дълъг живот на имота
Постоянната грижа,надеждните наематели на имота и постоянното му наблюдение гарантират минимализирането на амортизацията и по-дългият му живот.

transportni uslugi

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com